product

*ภาพเขียนสีน้ำของ อ.สุชาติ วงษ์ทอง และ อ.พันสี ศรีสุภา พร้อมกรอบ

 
ชื่อสินค้า พระราชวังพญาไท /PHAYATHAI PALACE
รหัสสินค้า SC010
ผู้ผลิต
ขนาด/รุ่น 52.5x65 cm. กรอบขาว