product

*ท่อตราช้าง

 
ชื่อสินค้า ข้อต่อพีวีซีตราช้าง สำหรับระบบประปา (งานรับแรงดัน)
รหัสสินค้า
ผู้ผลิต
ขนาด/รุ่น

ชนิดฉีดจากเครื่องจักร (ข้อต่อฉีด)

ข้อต่อยูเนียน 18-25 มม. (1/2"-2") ยกเว้นขนาด 35 มม. (1 1/4")