product

*ปูนกาว กาวยาแนว ซิลิโคน น้ำยาทำความสะอาด

 
ชื่อสินค้า น้ำยาทำความสะอาด ฟูกาพรูฟ
รหัสสินค้า
ผู้ผลิต
ขนาด/รุ่น 500 ml

ฟูกาพรูฟ เป็นน้ำยาสำหรับเคลือบป้องกันร่องยาแนวจากการยึดเกาะของคราบสกปรกทำให้ร่องยาแนวดูใหม่อยู่เสมอและสะดวกในการดูแลรักษา