product

*อ่างล้างหน้า

 

K11004XK11005X บาแกน ขนาด 610x465x846 mm.

 

K11016XK11017X ทอมทอม ขนาด 600x450x880 mm

 

K17298XK17299X กนก ขนาด 560x434x860 mm.

 

K17330XK17306X คาปรี ขนาด 555x413x800 mm

 

K17317XK17310X เรนโบว์ ขนาด 477x425x830 mm

 

C021 อ่างล้างหน้า เฮเลน

 

C02137 อ่างล้างหน้า โอเปร่า ไฮยีน

 

C02717 อ่างล้างหน้า พาร์วิส ไฮยีน

 

C02427 อ่างล้างหน้า ทีทรากอน ไฮยีน

 

C0225 อ่างล้างหน้าชนิดฝังครึ่งเคาน์เตอร์ สีขาว รุ่น เคท

 

C02077 อ่างล้างหน้าฝังครึ่งเคาน์เตอร์ รุ่น กลาเซียร์ (ไฮยีน)

 

C02237 อ่างล้างหน้าชนิดฝังครึ่งเคาน์เตอร์ รุ่น ริเวียร่า