product

*อุปกรณ์ห้องน้ำ

 

หัวฝักบัวสีขาว

P75V#WH(HM)

 

ฝักบัวพร้อมสายโครเมียมสีขาว

P75K#WH(HM)

 

ฝักบัวพร้อมสายสีขาว

P75#WH(HM)

 

ตะแกรงไม่กันกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 1½ นิ้ว

CT651Z1PW(HM)

 

ตะแกรงไม่กันกลิ่นสเตนเลสสามเหลี่ยมเหลี่ยมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 1½ นิ้ว

CT652T1PW(HM)

 

รางน้ำทิ้งกันกลิ่นสำหรับท่อพีวีซีขนาด 2-3½ นิ้ว (หน้าแปลน 5.7x5.7 นิ้ว)

CT644Z1P(HM)

 

รางน้ำทิ้งกันกลิ่นสำหรับท่อพีวีซีขนาด 2-3½ นิ้ว (หน้าแปลน 5.7x18.9 นิ้ว)

CT644Z4P(HM)

 

ตะแกรงระเบียงติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว มีฝา (หน้าแปลน 5.5 นิ้ว)

CT645Z1CP(HM)

 

ตะแกรงระเบียงติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 4 นิ้ว ไม่มีฝา (หน้าแปลน 5.5 นิ้ว)

CT645Z2(HM)

 

ฝาปิดบ่อเกรอะสแตนเลสฝาเว้า (หน้าแปลน 5.5 นิ้ว)

CT650U1(HM)

 

ฝาปิดบ่อเกรอะสแตนเลสฝาเรียบ (หน้าแปลน 5.5 นิ้ว)

CT650U2(HM)

 

ตะแกรงน้ำทิ้งกันกลิ่น

CT655Z1(HM)