product

*อุปกรณ์ห้องน้ำ

 

หิ้งกระจก รุ่น FINO

PM003(HM)

 

ฝักบัวอาบน้ำพร้อมสาย 3 ฟังก์ชั่น

P96(HM)

 

ฝักบัวอาบน้ำพร้อมสาย 3 ฟังก์ชั่น

P95(HM)

 

หัวฝักบัวอาบน้ำแบบเหลี่ยม ขนาด 8x8 นิ้ว

P92V

 

หัวฝักบัวอาบน้ำแบบกลม ขนาด 8 นิ้ว

P91V

 

ฝักบัวสีโครเมี่ยมพร้อมสายโครเมี่ยม 5 ฟังก์ชั่น

P90(HM)

 

ฝักบัวพร้อมสายโครเมี่ยม 5 ฟังก์ชั่น

P88(HM)

 

ฝักบัวพร้อมสายโครเมี่ยม 2 ฟังก์ชั่น

P86(HM)

 

ฝักบัว 1 ฟังก์ชั่นพร้อมสายโครเมียม

P80(HM)

 

ฝักบัว 3 ฟังก์ชั่น พร้อมสายโครเมียม

P79(HM)

 

ฝักบัวอาบน้ำพร้อมสาย 3 ฟังก์ชั่น

P78(HM)

 

ชุดฝักบัวอาบน้ำ

P76(HM)